Новости Компании

Ысык-кол облусунун Жалгыз-Өрүк айылында SKYNETтен интернет!

Ысык-көл облусунун Жалгыз-Өрүк айылында SKYNETтен интернет! 😉🔥 Интернет жана телекөрсөтүү үйгө туташтыруу АКЫСЫЗ!